top of page

LEGEIXI AQUESTES INSTRUCCIONS ACURADAMENT I EN LA SEVA TOTALITAT ABANS D’UTILITZAR AQUEST PRODUCTE

Abans de començar

Si us plau, ha de tenir en compte que aquestes instruccions només inclouen informació general i recomanacions per a l’ús d'OLDWOOD DOT. Aquestes instruccions són purament informatives. En cas de dubte, haurà de buscar assessorament de manera independent per part de personal qualificat i autoritzat (en l'àmbit local) per l'ús, aplicació i instal·lació d’aquest producte.

 

Consulti els reglaments de construcció local per assegurar que l’ús d’aquest producte compleixi amb els requisits que garanteixen una construcció adequada.

1.

OLDWOOD DOT només ha de ser utilitzat com a revestiment decoratiu d’interiors.

2.

OLDWOOD DOT es subministra amb un acabat per ús particular i comercial. 

3.

Abans d’instal·lar el producte, s’ha d’extreure el material d'OLDWOOD DOT del seu embalatge perquè s’aclimati i emmagatzemar-lo durant 48 hores a la zona i amb la temperatura en què posteriorment serà manipulat. S’aconseguirà l’adhesió total després de 72 hores.

4.

Durant la seva manipulació eviti qualsevol forma de contaminació de la superfície, ja que pot ser difícil d’eliminar-la.

5.

Durant la manipulació faci ús de les eines adequades, i netes. Li aconsellem que faci servir un nivell de bombolla, una serra de dents fines, un escaire, un metre plegable i un llapis.

6.

Mantingui un estat de neteja adequat durant la manipulació d'OLDWOOD DOT. En cas que la tira adhesiva s’apliqui sobre una superfície errònia, haurà de retirar-la immediatament i acuradament amb un drap humit i aigua neta.

7.

Els productes d'OLDWOOD DOT resisteixen temperatures de, com a mínim, 5 ºC i, com a màxim, 60 ºC.

8.

Instal·li el producte a temperatures d'entre 15 ºC i 35 ºC.

bottom of page