top of page

Instal·lació dels productes

BASE DE MUNTATGE

Asseguris que la base de muntatge estigui ferma, anivellada i sigui estable; estigui lliure de tensió, neta, seca, lliure de pols, greixos, oli, brutícia o capes de separació (exemple: paper pintat o pintura). 

 

Procedeixi en tots els preparatius necessaris a la superfície de la paret, com, per exemple, netejar-la, reparar els desperfectes de la superfície, eliminar capes soltes (per exemple, paper pintat, pintura o revestiments) reparar l’estuc i homogeneïtzar la zona.

La base de muntatge ha de ser plana i recta, i no ha de tenir cap desnivell superior a 2 mm.

 

¡Advertència! Les parets arrebossades amb guix s’han de polir i, a continuació, eliminar la pols, abans de poder treballar-hi. En aquest tipus d’aplicació és necessària una base llisa.

 

L’avaluació de les característiques i idoneïtat de la base de muntatge s’ha de fer in situ i és de la seva responsabilitat. En cas de dubte, consulti amb un professional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

CURA I NETEJA

No utilitzi durant la neteja productes àcids, netejadors químics, ni raspalls d’acer, ja que podrien ubfer malbé l’acabat.

 

Utilitzi per a la neteja un drap net, suau i lleugerament humit.


TRACTAMENT ADDICIONAL

Els productes OLDWOOD DOT poden ser emblanquinats, coberts d’oli, envernissats, pintats o tenyits. Per tal d'aconseguir l’efecte desitjat, li recomanem que porti una peça del seu producte OLDWOOD DOT al seu especialista/distribuïdor com a mostra. L’usuari i el fabricant de l’agent de tractament aplicat sobre el producte OLDWOOD DOT seran els responsables del rendiment/efecte. Llegeixi acuradament i segueixi exactament les instruccions d’ús de l’agent de tractament. Li recomanem que el provi únicament en una petita zona abans d’aplicar-lo a tota la superfície. 

 

Deixi assecar l’adhesiu de muntatge com a mínim 24 hores abans de continuar amb la manipulació del producte OLDWOOD DOT.


SEGURETAT I SALUT

Llegeixi sempre, en primer lloc, les instruccions i manuals del producte que vagi a utilitzar. En cas de dubte, busqui sempre el consell d'un professional.

 

Pel que fa a les serres, al serrar productes de fusta a alta velocitat es genera pols. 

La inhalació de quantitats excessives de pols durant un llarg període de temps pot causar problemes de salut permanents. És per això que ha de portar unes ulleres protectores i una mascareta antipols.

 

INSTAL·LACIÓ

Recomanem la utilització del nostre producte de sistema OLDWOOD DOT adhesiu inclòs en el producte o un adhesiu de muntatge que sigui adequat per encolar la fusta a la base de muntatge en qüestió. Per aquest últim recurs, pregunti a un expert/distribuïdor local per obtenir assessorament.

 

Abans d’instal·lar els productes comprovi amb un nivell de bombolla si el lloc de la instal·lació està recte. Per això, apliqui un límit vertical a la paret amb l'ajuda d’un llistó de fusta o d’un perfil metàl·lic.

 

Comprovi sempre els productes a fons abans de manipular-los. En primer lloc, col·loqui unes làmines (per exemple, 3-5 m2) a prop de la zona de treball sense retirar la cinta adhesiva. Això l’ajudarà a determinar la distribució adequada i assegurar-se que la instal·lació es dugui a terme més ràpidament. Sempre s’han de barrejar productes de diferents caixes per obtenir un patró uniforme de colors, mides, textures i formes.

 

Pot fer correccions de mides fàcilment utilitzant una serra manual o elèctrica de dents fines.


 

Retiri la cinta que cobreix l’adhesiu a la part posterior de cada peça de fusta i instal·li el producte en el lloc correcte.

 

A continuació, pressioni fermament la làmina OLDWOOD DOT de manera que aconsegueixi una adherència òptima amb la base del muntatge. A partir d’aquest moment ja no serà possible realitzar correccions.

 

Perquè les peces d'OLDWOOD DOT coincideixin entre si, aquestes es poden tallar/retallar amb ajuda d’una serra de dents fines. Per tal que les vores retallades longitudinalment no siguin visibles, haurà de donar la volta (cap avall, sempre que es trobin per sota de l'alçada dels ulls, o cap amunt, si està a l’alçada dels ulls). 

 

S’ha d’evitar la tensió en la base de muntatge del producte OLDWOOD DOT.

 

bottom of page